Jak działa urządzenie nawigacyjne?

Urządzenie nawigacyjne to rodzaj małego komputera, który zawiera odbiornik sygnału nawigacji satelitarnej GPS. Pozwala to na ustalenie jego aktualnej pozycji. Aby urządzenie działało poprawnie potrzebne są minimum 4 satelity. Piąta jest konieczna do ustalenia wysokości. Ponieważ nawigacja działa w trakcie poruszania się pojazdu lub osoby, satelity, których urządzenie odbiera sygnał zmieniają się, a ich ilość może wahać się od 5 do 12.

Wyświetlane na ekranie mapy są zapisane bezpośrednio na urządzeniu (Flash ROM) lub na zewnętrznej karcie pamięci. Oprogramowanie nawigacyjne zapewnia, że aktualna pozycja pokazuje się na mapie. Dodatkowy odbiornik TMC (Traffic Message Channel – kanał wiadomości o ruchu drogowym) umożliwia odbiór informacji o sytuacji na drogach.

Urządzenie nawigacyjne oblicza najlepszą trasę przy użyciu określonych kryteriów np. stref pieszych, stref ograniczenia prędkości do 30 km/h, stref uspokojenia ruchu, stref zamkniętych. Wyznaczona trasa może się różnić od tej, którą użytkownik zna.

Nie można określić najkrótszej lub najszybszej trasy. Urządzenie nawigacyjne kalkuluje optymalne trasy zależnie od pory dnia i długości trasy.

Większość urządzeń nawigacyjnych montuje się na przedniej szybie za pomocą uchwytu z przyssawką. Zasilane są z zapalniczki samochodowej za pomocą specjalnego kabla. Zazwyczaj jest też potrzebna dodatkowa antena do odbioru informacji o ruchu na drogach.

Instrukcje obsługi dla Twojego urządzenia

Skrócona instrukcja obsługi, która została dołączona do urządzenia zawiera informacje umożliwiające obsługę najważniejszych funkcji.

Dodatkowe informacje są dostępne w szczegółowej instrukcji obsługi. W zależności od modelu jest ona dołączona na  płycie CD/DVD lub zapisana w pamięci urządzenia. Dodatkowo instrukcję można pobrać w formacie pdf ze strony mobilenavigation.mybecker.com/pl/serwis-obsluga/do-pobrania/.

Słowniczek

GMT (Greenwich Mean Time – czas uniwersalny)

Czas średni na południku zerowym (południk, który przechodzi przez Greenwich w Wielkiej Brytanii). Czas ten jest używany na całym świecie do synchronizacji danych.

Bluetooth

Technologia stosowana do bezprzewodowego przesyłania danych na krótką odległość (do około 10 metrów).

GPS (Global Positioning System)

GPS determines your current geographic position with satellite support. It is based on a total of 24 satellites which orbit the Earth and emit signals as they do so. The GPS receiver receives these signals and uses the time-of-arrival differences between the signals to calculate your distance from the individual satellites and thus your current position in terms of geographic latitude and longitude. Signals are required from at least three satellites to enable your position to be determined. Your current height can be determined once a fourth satellite is available.

GPS ustala Twoją aktualną pozycję geograficzną za pomocą satelity. System opiera się na 24 satelitach, które krążą wokół Ziemi emitując sygnały. Odbiornik GPS otrzymuje te sygnały i korzystając  z różnicy w czasie między ich odbiorem oblicza dystans od danej satelity oraz Twoją pozycję pod względem szerokości i długości geograficznej. Konieczne są sygnały z przynajmniej 3 satelit aby móc ustalić Twoją pozycję. Twoja aktualna wysokość może zostać ustalona, jeśli dostępna będzie również czwarta satelita.

Tagi ID3

Lista utworów MP3. Zawiera informacje o tytułach, wykonawcach, albumach, roku wydania I rodzaju muzyki.

JPG/JPEG

JPEG jest najczęściej stosowanym formatem kompresji obrazów. Kompresja oznacza, że część detali obrazu zostaje przy niej utracona. Pomimo to format JPEG zapewnia dobrą jakość obrazu, a poziom kompresji może zostać samodzielnie ustawiony. Jest to najczęściej używany format do wyświetlania i wymiany zdjęć w Internecie.

MP3

Specjalny proces kompresji plików dźwiękowych (np. muzyki).

Karta SD

Karta SD została stworzona w 2001 roku przez firmę SanDisk w oparciu o wcześniejszy standard MMC. Karta SD to wymienialna karta pamięci, która pozwala na wielokrotne zapisywanie danych.

Rysik

Rysik służy do obsługi ekranów dotykowych, telefonów komórkowych lub PDA. Składa się z plastikowego długopisu zakończonego końcówką miększego plastiku. Pierwszy element jest twardy i odporny na uszkodzenia, natomiast drugi został zaprojektowany tak, aby nie zarysować ekranu. Rysik jest bardziej dokładny niż obsługa ekranu palcem, ponieważ tylko jego zakończenie dotyka powierzchni. Chroni również ekran przed zabrudzeniem i pozostawieniem odcisków palców.

Kanał wiadomości o ruchu drogowym TMC

Raporty o ruchu drogowym transmitowane przez RDS przez niektóre stacje VHF. Podstawa dynamicznej nawigacji.

Wejście USB (uniwersalna magistrala szeregowa)

Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) to rodzaj portu komunikacyjnego do połączenia z komputerem zewnętrznych urządzeń w celu wymiany danych.